Reply to comment

Vergrijzing en Sociale Zekerheid

Omdat het aantal werkenden omgekeerd evenredig is met het aantal niet-werkenden, kan de Sociale Zekerheid niet efficiënt gefinancierd worden door lasten op arbeid. Dit moet vervangen worden door lasten op consumptie en vermogens, zodat ook gepesioneerden en renteniers mee betalen. De inkomsten zijn dan niet meer afhankelijk van het aantal werkenden maar van de algemene economische toestand.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.