Reply to comment

Hinderpalen voor de aanwerving van oudere werknemers

Waarom de loonlast niet gewoon verminderen ( niet het nettoloon van de werknemer) vanaf 50 jaar vb 3% per jaar voor handenarbeid . Dit compenseerd dan de vermindere prestaties tegenover jongeren. Voor de werkgever kost het dus niet meer. Voor de gemeenschap is de rekening ook snel gemaakt , beter een 50 plusser die een minder opbrengt dan één die veel kost . Veel handen maken het werk licht , minder werdruk geeft minder verzuim .

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.